Ακολουθεί για τη δική σας ευκολία μια περίληψη των βασικών ρυθμίσεων :

PRIMARY DNS: 80.76.39.10

SECONDARY DNS: 80.76.33.227

VPI: 8

VCI: 35

Encapsulation: PPPoA VCMUX (ή NULL για τα SMC 7003)

Authentication: CHAP

POP3 incoming mail server: pop3.vivodinet.gr

IMAP incoming mail server: imap.vivodinet.gr (υποστηρίζεται secure password authentication (cram-md5)

SMTP outgoing mail server: smtp.vivodinet.gr

News server: news.vivodinet.gr/

Personal web pages: http://mypages.vivodinet.gr/~χρήστης (μέσω ftp access με login στοιχεία ίδια με του λογαριασμού e-mail και είσοδο μέσω του webmail.vivodi.gr)

Διεύθυνση WebMail & ρύθμιση antispam: http://webmail.vivodi.gr

Διεύθυνση διαχείρισης E-mail: http://mailadmin.vivodi.gr

Proxy server (με antivirus): proxy.vivodinet.gr πόρτα 8080

Voice portal ΙP Telephony: vp.vivodi.gr

 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα username & password είναι κοινά για:

  • Login για την υπηρεσία MaXx
  • Είσοδο στο voice portal ρυθμίσεων για υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω DSL
  • Personal web pages

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία e-billing χρησιμοποιήστε ως username και password τον κωδικό συνδρομητή, όπως αναγράφεται στο μηνιαίο λογαριασμό τελών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Vivodi.